Benjamin Andersson

21 mar - 15 maj
Sjöbo

Utställningen Resonerande kärl presenterar ett 50-tal av Benjamin Anderssons verk i form
av måleri och måleri som installation och är hans mest omfattande utställning hittills.
Andersson tog sin MFA vid konsthögskolan på Umeå universitet 2015 och har sedan dess
visat sina verk i både solo- och grupputställningar i Sverige och internationellt.

På Sjöbo konsthall leds vi in i konstnärskapet via utställningstiteln, Resonerande kärl. Titeln
är densamma som på ett av verken i utställningen men kan också syfta till idén om att
människans väsen kan liknas vid ett resonerande kärl. En varelse som absorberar intryck,
information och kunskap för att sedan avge ett slags resonans- som ett eko av sin samtid.
Metoden som Andersson använder sig av i sina målningar följer en regelmässig linje som
skapar ett djup och en känsla av rumslighet. De målas i två lager. Det första lagret är det
som ligger inpå dukens yta och består av skarpa färger i blått, rosa, lila eller grönt som
sedan täcks av ett lager ljusäkta järnoxidsvart som är såväl kompakt som opak. Detta är
färgen som får ljuset att framträda i Anderssons målningar. Det är ljuset som leder oss
genom det töcken som filtrerar vår tysta iakttagelse.
I utställningsrummets mitt finns en installation av ett 40-tal målningar i en valvliknande
formation. Varje målning är hängd i taggtråd som singlar ner från taket och bildar ett
svårgenomträngligt draperi. Målningens ursprungliga mening skiftar till att ta form av en
installation som inkluderar rummet och betraktaren.
I långsamma andetag framträder Anderssons måleri. En stilla puls, måhända inte mänsklig,
som frambesvärjer något annat inom oss.. Det stilla andetaget andas bakom det töcken som
skyddar vårt inre, omedvetna väsen. Detta språk går inte att tyda med saklighet. Det kan inte
beskrivas som kusligt utan befinner sig i ett gränsland där det familjära möter det
främmande. En paradoxal känsla som leder oss genom- och in i det ockulta.*
*Mer om detta kan en finna i Sigmund Freuds teorier och bok “Das Unheimliche” från 1919 där han också myntar
begreppet “Das Unheimliche” som syftar till den psykologiska upplevelsen.

Text: Paula Ludusan Gibe

Benjamin Andersson
(f. 1988, Sundsvall, Sverige) tog sin konstnärliga masterexamen vid Umeå Konsthögskola
2015.Andersson arbetar främst med måleri och installation. Han kombinerar ett intuitivt
processbaserat måleri som tar avstamp i materialmöjligheter, begränsningar och chanser,
med ett relativt smalt referensspråk ofta kring det hemliga, heliga och gudomliga.
2015 blev han tilldelad Konstnärsnämndens assistentstipendium och ett stipendium från
Eva och Hugo Bergmans minnesfond genom Kungliga Akademien.
2019 blev han tilldelad Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium och är bland annat
aktuell i SAK:s årsbok.
Tidigare utställningar i urval: CG Gallery (Malmö, SE), SAK ( Stockholm & Malmö, SE),
Schimmel projects(Dresden, DE), 8.salon (Hamburg, De), Western exhibitions (Chicago,
US), Part2 Gallery (Oakland, US), Den nordiske ambassade (Copenhagen, DK), Sunday-s
Gallery (Copenhagen, DK), Gallery Hillbertraum (Berlin, DE), Gallery
Andersson/Sandström (Stockholm, SE), Bildmuseet (Umeå, SE), Gallery Alta (Malmö,
SE), Galleri CC (Malmö, SE).
Kommande utställningar:
Sjöbo konsthall 2020
Lunds domkyrkas krypta hösten 2020.

Mer information
Datum: 21 mars 2020 - 15 maj 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo konsthall
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Ylva Wallström