Jasmine Cederqvist

30 maj - 7 aug
Sjöbo

Landskapet som tema har mer och mer kommit att utgöra det huvudsakliga intresset i mitt konstnärskap. Jag har låtit min konst allt mer bli påverkad av min bakgrund som biolog - jag står med en fot i konsten och den andra i naturvetenskapen. Det har visat sig vara en mycket bra combo!

I mina målningar, naturfoton och installationer utforskar jag den kognitiva dimensionen av naturen och landskapet. Motiven är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag regelbundet återkommer till och vandrar genom. Med kamerans möjligheter att vända och vrida, välja bort och lyfta fram delar ur helheten, utforskar jag fragment av naturen och panoramalandskapet.
I de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra naturens inneboende former och mönster, färger, strukturer samt samband och sammanhang sett ur min subjektiva upplevelse av det. Vissa verk är som ett slags "minneskonglomerat" där man kan se spåren av olika isolerade naturupplevelser, som likt en mosaik sammanblandats till en sammansatt helhet. En syn på världen som en sammanhängande helhet. Grundtemat är den ekologiska insikten att "allt är sammanlänkat".

Jasmine Cederqvist visar delar av sin utställning och berättar om den och sitt konstnärskap.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information
Datum: 30 maj 2020 - 7 augusti 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo konsthall
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020
Sidan publicerad av: Ylva Wallström