Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-06

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Paragrafer
§§ 29-32

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-21

Datum då anslaget tas ned
2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson