Anslag familjenämnden sekretess 2018-11-23

Organ
Familjenämnden sekretess

Sammanträdesdatum
2018-11-22

Paragrafer
§§ 169-170

Datum då anslaget sätts upp
2018-11-23

Datum då anslaget tas ned
2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström