Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27


Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-11-27

Paragrafer:
§ 219-228

Datum då anslaget sattes upp
2018-11-29

Datum då anslaget tas ned
2018-12-21

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin