Anslag Tekniska nämnden 2018-11-22

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-22

Paragrafer
§ 121-136

Datum då anslaget sattes upp
2018-11-30

Datum då anslaget tas ned
2018-12-22

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin