Anslag Kommunfullmäktige 2018-11-28


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-11-28

Paragrafer:
§ 104-129

Datum då anslaget sattes upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Helén Odéen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin