Anslag Kommunstyrelsen 2018-12-04


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-04

Paragrafer:
§ 145

Datum då anslaget sattes upp
2018-12-05

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin