Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-29

Organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-29

Paragrafer:
§ 113-127

Datum då anslaget sattes upp
2018-12-06

Datum då anslaget tas ned
2018-12-27

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin