Anslag Kommunstyrelsen 2018-12-04

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-04

Paragrafer:
§ 138-147

Datum då anslaget sattes upp
2018-12-07

Datum då anslaget tas ned
2018-12-28

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin