• Startsida
  • / Anslag
  • / Kungörelse Förslag till bildande av naturreservatet Skoghusets enefälad i Ystads och Sjöbo kommuner

Kungörelse Förslag till bildande av naturreservatet
Skoghusets enefälad i Ystads och Sjöbo
kommuner

Bifogat föreläggande och förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Skoghusets enefälad i Ystads och Sjöbo kommuner ska hållas tillgängligt för berörda
på kommunens anslagstavla eller hos aktförvararen på kommunhuset under tiden
21 december 2018 – 4 februari 2019.

Organ
Länsstyrelsen

Datum då kungörelsen sattes upp
2018-12-21

Datum då kungörelsen tas ned
2019-02-04

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Helena Persson

Föreläggande

Förslag till beslut

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin