Anslag familjenämnden 2019-01-10

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-07

Paragrafer
§§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-10

Datum då anslaget tas ned
2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström