Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-01-16

Paragrafer:
§ 1-14

Datum då anslaget sattes upp
2019-01-25

Datum då anslaget tas ned
2019-02-15

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin