Anslag familjenämnden 2019-01-30

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Paragrafer
§§ 6-19

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-30

Datum då anslaget tas ned
2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström