Anslag Kommunstyrelsen 2019-01-23


Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-23

Paragrafer:
§ 3-14

Datum då anslaget sattes upp
2019-01-31

Datum då anslaget tas ned
2019-02-21

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin