Anslag Tekniska nämnden 2019-01-24

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-24

Paragrafer
§§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp
2019-02-01

Datum då anslaget tas ned
2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Sidan publicerad av: Meta Gerle