Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-15

Organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-15

Paragrafer:
§ 1-12

Datum då anslaget sattes upp
2019-02-01

Datum då anslaget tas ned
2019-02-22

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin