Anslag Familjenämnden 2019-03-04

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Paragrafer
§§ 20-38

Datum då anslaget sätts upp
2019-03-04

Datum då anslaget tas ned
2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström