Anslag Kommunfullmäktige 2019-02-27

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-02-27

Paragrafer:
§ 1-16

Datum då anslaget sattes upp
2019-03-11

Datum då anslaget tas ned
2019-04-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Magdalena Bondesson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin