Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-03-04

Paragrafer:
§ 34-52

Datum då anslaget sattes upp
2019-03-12

Datum då anslaget tas ned
2019-04-02

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin