• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag Familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-03-12

Anslag Familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-03-12

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-03-12

Paragrafer
§§ 21-33

Datum då anslaget sätts upp
2019-03-12

Datum då anslaget tas ned
2019-04-03

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström