• Startsida
  • / Anslag
  • / Kungörelse Förslag till bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4 i Sjöbo kommun

Kungörelse Förslag till bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4 i Sjöbo kommun

Bifogade förslag till bildande av naturminne ska hållas tillgängligt under tiden 18 april till den 24 maj 2019.

Kungörelsedelgivning Naturskydd

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslaget biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4, Sjöbo kommun.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområde på del av fastigheten Vallarum 13:4 i Sjöbo kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att yttra sig över förslaget.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 24 maj 2019.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Sjöbo kommun under tiden 18 april 2019 till den 24 maj 2019. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av Kungörelsedelgivningen i sin helhet här.

Ta del av föreläggandet i sin helhet här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin