Anslag Familjenämnden 2019-05-03

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-04-25

Paragrafer
§§ 61-79

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-03

Datum då anslaget tas ned
2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström