Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-02


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Paragrafer:
§ 71-93

Datum då anslaget sattes upp
2019-05-09

Datum då anslaget tas ned
2019-05-31

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin