• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-05-14

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-05-14

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-05-14

Paragrafer
§§ 49-71

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-14

Datum då anslaget tas ned
2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström