Tillkännagivande Kommunfullmäktige 2019-05-22

Kommunfullmäktige i Sjöbo kallas härmed till sammanträde onsdagen den 22 maj 2019 kl.19.00 i Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo.

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-05-22

Datum då anslaget sattes upp
2019-05-15

Datum då anslaget tas ned
2019-05-22

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av
Magdalena Bondesson

Kungörelse och föredragningslista

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin