Kungörelse - Skrotning av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.

Fordon nedan har skrotats enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registeringsnummer
TGS656

Fabrikat
Personbil

Typ
SAAB

Ursprunglig uppställningsplats
Törnedalsgatan, Sjöbo

Anslagits av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Sidan publicerad av: Meta Gerle