Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-21


Organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Paragrafer:
§ 62-78

Datum då anslaget sattes upp
2019-05-31

Datum då anslaget tas ned
2019-06-21

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin