Anslag Kommunstyrelsen 2019-06-03


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Paragrafer:
§ 71-89

Datum då anslaget sattes upp
2019-06-13

Datum då anslaget tas ned
2019-07-05

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin