Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2019-06-18


Organ
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-18

Paragrafer:
§ 79-91

Datum då anslaget sattes upp
2019-06-28

Datum då anslaget tas ned
2019-07-19

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin