Anslag Kommunfullmäktige 2019-06-17

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Paragrafer:
§ 59-70

Datum då anslaget sattes upp
2019-07-01

Datum då anslaget tas ned
2019-07-18

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Magdalena Bondesson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin