Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-26


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-26

Paragrafer:
§ 117

Datum då anslaget sattes upp
2019-07-01

Datum då anslaget tas ned
2019-07-19

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin