Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2019-07-02

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-07-02
Paragrafer
§§ 64-80

Datum när anslaget sätts upp
2019-07-05

Datum när anslaget tas ned
2019-07-29

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson