• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-08-13

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-08-13

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-08-13

Paragrafer
§§ 101-117

Datum då anslaget sätts upp
2019-08-13

Datum då anslaget tas ned
2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström