Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-08-14

Paragrafer:
§ 118-134

Datum då anslaget sattes upp
2019-08-20

Datum då anslaget tas ned
2019-09-10

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin