Anslag Kommunstyrelsen 2019-08-21


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-21

Paragrafer:
§ 92

Datum då anslaget sattes upp
2019-08-22

Datum då anslaget tas ned
2019-09-12

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin