Anslag Kommunstyrelsen 2019-08-21


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-21

Paragrafer:
§ 90-96

Datum då anslaget sattes upp
2019-08-26

Datum då anslaget tas ned
2019-09-16

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin