Anslag Tekniska nämnden 2019-08-29

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Paragrafer
§§ 86-95

Datum när anslaget sätts upp
2019-09-05

Datum när anslaget tas ned
2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Sidan publicerad av: Meta Gerle