• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-09-11

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2019-09-11

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Paragrafer
§§ 118-134

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-11

Datum då anslaget tas ned
2019-10-03

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström