Anslag familjenämnden 2019-10-24

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2019-10-17

Paragrafer
§§ 145-162

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-24

Datum då anslaget tas ned
2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström