Kungörelsedelgivning Naturskydd föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom naturreservatet
Rölabackarna i Sjöbo kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Ry 3:4 i Sjöbo kommun,
samfälligheterna Heinge GA:3 och Ry GA:3 och delägare till dikningsföretagen ”Heinge
och Ry” samt ”Skogsledsmossen” samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.
Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Rölabackarna
i Sjöbo kommun

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelsedelgivning.pdf 1.6 MB 2019-12-05 12.56
Nytt föreläggande Rölabackarna inklusive bilagor GDPR.pdf 22.6 MB 2019-12-05 12.57
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019
Sidan publicerad av: Helena Persson