Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-11-25

Paragrafer:
§ 193-212

Datum då anslaget sattes upp
2019-11-28

Datum då anslaget tas ned
2019-12-19

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019
Sidan publicerad av: Helena Persson