Anslag Social samfond 2019-11-28

Organ
Social samfond

Sammanträdesdatum
2019-11-28

Datum då anslaget sattes upp
2019-11-29

Datum då anslaget tas ned
2019-12-20

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av
Gunilla Lynghed

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin