Anslag Kommunstyrelsen 2019-11-13


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-13

Paragrafer:
§ 122-145

Datum då anslaget sattes upp
2019-12-02

Datum då anslaget tas ned
2019-12-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Sidan publicerad av: Helena Persson