Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-05


Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Paragrafer:
§ 20-41

Datum då anslaget sattes upp
2020-02-07

Datum då anslaget tas ned
2020-02-28

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson