Kungörelse - Miljöskyddsärende - Assmåsa 4:67

Miljöskyddsärende i Sjöbo kommun

Magnus von Buxhoeveden har kommit in med anmälan om ändring av verksamheten i enlighet med 9 kap, 6 § miljöbalken.

Anmälan avser ändring av verksamheten på fastigheten Assmåsa 4:67. Verksamheten har för avsikt att bygga satellitbrunn för flytgödsel norr om Ellestadsjön.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Miljöenheten, Ommavägen 30, Sjöbo.

Ev. yttrande i ärendet ska vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-04-07.

Sjöbo 2020-03-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns anslagstavla den 17 mars 2020

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Sidan publicerad av: Ingrid Nilsson