Anslag Kommunstyrelsen 2020-03-11


Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Paragrafer:
§ 35-55

Datum då anslaget sattes upp
2020-03-23

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Simon Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson