Anslag Tekniska nämnden 2020-03-19

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-19

Paragrafer
§§ 13-27

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-24

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020
Sidan publicerad av: Meta Gerle