Anslag familjenämndens arbetsutskott 2020-05-15

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-13

Paragrafer
§§ 36-40

Datum då anslaget sätts upp
2020-05-15

Datum då anslaget tas ned
2020-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Sidan publicerad av: Jeanette Fjellström