Anslag Kommunfullmäktige 2020-05-06


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-05-06

Paragrafer:
§ 49-75

Datum då anslaget sattes upp
2020-05-15

Datum då anslaget tas ned
2020-06-05

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Magdalena Bondesson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Sidan publicerad av: Helena Persson